0
No products in the cart.

kandidaatsbestuur 2016-2017 bekend!

Het kandidaatbestuur van SV Construct voor het jaar 2016/2017 is aangesteld!

Voorzitter: Jelle Kievitsbosch
Secretaris: Annelot Antink
Penningmeester: Stephan Bosman
Intern: Floor Kompier
Extern: Frans van Drie

kandidaten
kandidaatsbestuur 2016-2017 bekend!
Schuiven naar boven