0
No products in the cart.

Voortman Afstuderen: Controle (BIM) Modellen

Op de afdeling engineering van Voortman Steel Construction (VSC) maken we momenteel gebruik van een zogenaamde clashcontrole in Solibri Model Checker. Dit is een computerprogramma dat geschikt is voor automatische controle van een model van een constructie. Voordat we een productiemodel vrijgeven voor productie, controleren we het op basis van regelsets geschreven binnen Solibri. Hierbij kijken we of het productiemodel dat door een engineer gemodelleerd is, afwijkingen (clashes) vertoont.

De basis voor de clashcontrole met de daarbij behorende regelsets is gelegd en geïmplementeerd binnen de engineering. Naar aanleiding van feedback van de gebruikers hebben we nu geconstateerd dat deze basis verder uitgebreid moet worden. Voor de uitvoering van deze opdracht ga je als volgt te werk:

  • Je inventariseert welke (clash)checks we verder moeten ontwikkelen en onderzoekt of deze te realiseren zijn binnen Solibri. Zo niet, dan moeten we een methodiek vinden die ervoor zorgt dat de betreffende check wel uitvoerbaar is binnen Solibri.
  • Je schrijft regelsets binnen Solibri om de (clash)checks uit te kunnen voeren of je bedenkt een methodiek om te komen tot een (clash)check van een specifiek punt binnen Solibri.
  • Je ontwikkelt een dashboard op basis van gegevens uit de verschillende productiemodellen. De voor het dashboard benodigde gegevens zullen automatisch gegenereerd moeten worden vanuit de verschillende productiemodellen.
  • Dat wat je bedacht en gemaakt hebt, implementeer je binnen de afdeling.

WIJ VRAGEN

  • Hbo Bouwkunde

Meer informatie? Bezoek de website!

Voortman Afstuderen: Controle (BIM) Modellen
Schuiven naar boven